اس ام اس با موضوع عشق و محبت و علاقه

آرشیو پیامک عاشقانه

اس ام اس با موضوع عاشقی و علاقه

خودم صورت چون ماه تو را دیدیم عشقم

چه نیازی هست به اعلام مراجع؟

تعریف من از خوشبختی

بیشتر از خودش تو را بخواد و بیشتر از تو هیچ نخواد

تو برایش تمام زندگی باشی …..

ادامه اس ام اس با موضوع عشق و محبت و علاقه در لینک زیر ببینید …..

اس ام اس با موضوع عاشقی و علاقه